zie ook

uitgangspunten BVOB
deontologische code
leden van de BVOB
profiel overnamebemiddelaar
 

leden BVOB

ABM-plus BVBA
Atkinson N.V.
Delta Mas BVBA
I.M.A. & Partners BVBA
O.B.A N.V.
A-Square
Aquis
 

DISCLAIMER

lees hier onze algemene voorwaarden voor het gebruik van deze site.
 


deontologie : uitgangpunten van de BVOB
 deontologie deontologische codes van de BVOB

 

De overnamebemiddelaar heeft een dienstverlenende taak en stelt zijn deskundigheid, ervaring en persoonlijkheid daartoe beschikbaar.

Een BVOB-lid is een natuurlijke persoon die in hoofdzaak het beroep van overnamebemiddelaar uitoefent : of als zelfstandige; of een functie heeft als overnamebemiddelaar bij een hierin gespecialiseerde organisatie.

Enkel die overnamebemiddelaars die voor de selectiecommissie een duidelijk bewijs geleverd hebben van hun deskundigheid en professionalisme op het gebied van overnamebemiddeling, fusies en participaties, in de ruimst mogelijke zin, kunnen lid worden van de BVOB.

Het lidmaatschap van de BVOB impliceert de aanvaarding door ondertekening van de deontologische gedragscode door alle leden.

Deze gedragscode regelt een uniforme professionele houding, relatie met de opdrachtgevers, relatie met de vakgenoten en bepaalt de handelwijze in geval van tegenstrijdige belangen. Het professioneel handelen kan dan aan de hand van deze regels worden getoetst.

 

Concept & Design by NET use